ПМГ ЯНЕ САНДАНСКИ

ПМГ ЯНЕ САНДАНСКИ

ул. Скопие 4
Гоце Делчев,
България
21.5349273
42.0050042
UserLikes
Име: ПМГ ЯНЕ САНДАНСКИ
Адрес: Гоце Делчев, ул. Скопие 4
Телефони: text to imagetext to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://pmg-gd-bg.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Училища - средни
Дейност:

Училище

Ключови думи: училище, средно училище, гимназия, гимназия в гоце делчев, образование в гоце делчев

За нас

Природо-математическа гимназия Яне Сандански, гр. Гоце Делчев осигурява за учениците от града и региона качествено образование чрез създадена модерна училищна среда, висококвалифицирани, постоянно усъвършенстващи се учители, партньорство с родителите и поддържане насилен интерес и уважение към потребностите и желанията на учащите се. Стремежът на педагогическия екип е да даде трайни и полезни знания и да формира умения за самостоятелен и пълноценен живот, конкурентноспособност и да възпита уважение към гражданските права на другите и отговорно собствено поведение.


Природо-математическа гимназия Яне Сандански е училище с над деветдесетгодишна история. Тя е приемник на авторитетното в миналото Сярско педагогическо училище, изиграло много важна роля за културното и националното издигане на българите от Македония. Развитието на образованието в началото на ХХ век поражда необходимостта от по-образовани кадри.


Светът се променя и обновява. А сега се променя по-бързо от преди. Всеки, който иска да не изостава от тези промени, трябва да побърза да променя своето мислене, своите знания и ценностна ориентация.


ПМГ Яне Сандански е единствената профилирана гимназия в четирите общини –Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен и Сатовча и играе голяма роля за културното издигане на района.


Профилираното обучение в училище помага за успешното представяне на учениците в кандидат-студентските изпити във ВУЗ, като между 85-95% от завършилите ученици продължават обучението си. От завършилите седмокласници 90% успешно полагат националните изпити и са приети в профилирани паралелки или професионални гимназии.

 

Открийте ни в Google+