ЧАСТНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ПРОФ. ИВАН АПОСТОЛОВ

ЧАСТНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ПРОФ. ИВАН АПОСТОЛОВ

ж.к. Красно Село, ул.Яков Крайков 16
София,
България
23.3037673
42.6863562
UserLikes
Име: ЧАСТНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ПРОФ. ИВАН АПОСТОЛОВ
Адрес: София, ж.к. Красно Село, ул.Яков Крайков 16
Телефони: text to imagetext to imagetext to imagetext to image
Уеб сайт: http://www.ivanapostolov.bg
E-mail: text to image
Отрасъл: Училища - средни
Дейност:

Обучение по право, мениджмънт и информационни технологии

Ключови думи: частна, английска, езикова, гимназия, учебно

Услуги

 • Организация на учебния процес

  Организация:

  » Обучението в английска гимназия “Проф. Иван Апостолов”се реализира на две смени.
  » Първа смяна започва в 7:40 и завършва в 13:10часа а втора започва 13:30 и завършва в 19:10часа.
  » Осми подготвителен клас учи целогодишно, само първа смяна, останалите класове се разменят.
  » И в двете смени се ползва голямо междучасие по двадесет минути, и малки по десет.
  » Всички предмети се изучават в блок с изключение на музика, изобразително изкуство и физкултура.


  Връзка с родителите:

  » При желание и потребност, срещи с родителите се осъществяват всеки ден в офиса на гимназията.
  » Еднократно през всеки срок се организират родителски срещи, за които се информира допълнително.
  » На вниманието на всички родители е и електронният дневник, чрез който родителите могат да добият реална представа както за оценките, така и за отсъствията на своите деца. 

Открийте ни в Google+